Základné údaje

Lužany pri Topli sú neveľká obec na Slovensku nachádzajúcasa neďaleko mesta Giraltovce v okrese Svidník. Povrch jej chotára tvorí prevažne rovina, ktorou preteká rieka Topľa, iba východná časť je mierne kopcovitá.

Geografické údaje

3,24 km²

Rozloha

180 m n.m.

Nadmorská výška

Prešovský

Kraj

Svidník

Okres

Demografické údaje

259

Počet obyvateľov

79,63 o/km²

Hustota obyvateľstva