Ing. Miroslav Čorba

starosta obce

Ing. Kamil Remeta

zástupca starostu obce

Marián Pavlík

poslanec OcZ

Tomáš Kočiš

poslanec OcZ

Marián Gdovin

poslanec OcZ

PhDr. Milan Remeta

poslanec OcZ