Číslo Dátum Predmet Zmluvná strana IČO Suma
7/2020 17.2.2020 Zmluva o poskytovaní služieb Renderteam, s r.o. 52 621 537 1750€ bez DPH
6/2020 17.2.2020 Zmluva o dielo SAGANSPORT s r.o. 478 46 470 55 533,17€
5/2020 24.1.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 35 763 469 29,42€
4/2020 24.1.2020 Dodatok k zmluve o dielo GDPR Slovakia s r.o. 00 322 351 22€
3/2020 24.1.2020 Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadom Natur-Pack a.s. 35 979 798 1 119,87€
2/2020 24.1.2020 Zmluva o spolufinancovaní nákladov Mesto Giraltovce 00 321 982 80€
1/2020 24.1.2020 Zmluva o poskytovaní príspevku ANGELO n. o. 50 416 723 10€
1/2019 6.12.2019 Zmluva o dielo Mgr. Igor Diky - ML. DIPA 37 652 851 6 840€