Slovenská ikonaEnglish ikona

História

Pravek

Praveké osídlenie v katastrálnom území obce je doložené už z obdobia eneolitu. Ide o tzv. východoslovenské mohyly, mohutné hroby, do ktorých boli pochovávaní ľudia rovnomennej kultúry.

Vznik obce

Samotná obec vznikla v 14. storočí. V písomnostiach sa prvýkrát spomína v roku 1370 ako dedina Longh. Tento názov jazykovedci a historici spájajú s poľštinou, dá sa teda predpokladať, že prvými tunajšími usadlíkmi boli ľudia poľského pôvodu. Zhromaždil ich dedičný richtár – šoltýs, keďže dedina bola založená podľa zákupného práva. Jej majiteľmi boli viaceré šľachtické rodiny, medzi inými drienovskí Abovci, šľachtici zo Sečoviec či Šemšeiovci. V prvej polovici 15. storočia boli Lužany pri Topli stredne veľkou, roku 1600 už malou dedinou s 10 poddanskými domami. Počet obyvateľov obce sa však v nasledujúcom období zvyšoval, preto podľa záznamov z roku 1828 tu žilo už 244 obyvateľov.