Slovenská ikonaEnglish ikona

Kontakty

Toto webové sídlo www.luzanypritopli.sk spravuje Obec Lužany pri Topli je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lužany pri Topli

Adresa:

Obecný úrad Lužany pri Topli
Lužany pri Topli 26
Lužany pri Topli 087 01

IČO: 00322351

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 259
Rozloha: 324 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1370

Všeobecné informácie: info@luzanypritopli.sk
Podateľňa: podatelna@luzanypritopli.sk
Starosta: starosta@luzanypritopli.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@luzanypritopli.sk
Sekretariát: sekretariat@luzanypritopli.sk

Telefón: +421 54 732 2277
Mobil: +421 903 527 264
Email: obecluzanypritopli@gmail.com

Kompetencie:
Obec Lužany pri Topli je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).