Slovenská ikonaEnglish ikona

Symboly obce

Erb

V zelenom štíte nad strieborným zvlneným brvnom zlatý snop bezostných klasov, obopätý strieborným kosákom so zlatou ľavošikmou rukoväťou.

Erb obce bol prijatý uznesením obecného zastupiteľstva dňa 14. januára 2006, č. OZ – 1/2006 a je zapísaný v heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L – 179/2006. Všeobecná poľnohospodárska symbolika viacerých východoslovenským obci zo 40. rokov 19. storočia, doplnená o hovoriaci symbol rieky Topľa.

Autormi erbu sú Peter Kónya, Leon Sokolovský a Sergej Pančák.

Vlajka

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/6), zelenej (1/6) bielej (2/6) a bielej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.